جامبوبگ

کیسه های عریض

این روزها دغدغه بسته بندی, حمل و نقل و انبارش کالاهای وزین و حجیم با استفاده از کیسه های با عرض زیاد و جامبوبگ ها که توان بالایی در تحمل بار دارند کاملا برطرف شده است.