نخ‌های بسته‌بندی

استحکام, عدم کشسانی و استفاده از مواد اولیه مطلوب از مشخصه‌های کیفی انواع نخ‌های بسته‌بندی, کادویی, فیبریله, علوفه‌بندی, بیلر و سرکیسه‌دوزی این شرکت است.