مطالب توسط Humuli

اتفاقات آینده را از دست ندهید

پیشرفت علم و تکنولوژی در هر دوره ای مرهون اذهان خوش اندیش و دستان پرتوانی است که نیروی خرد را با جادوی تجربه در هم می آمیزد و اکسیر رشد و ترقی بر پیکره صنعت تزریق می کنند. شرکت تولیدی ترمه بافت از سال ۱۳۸۲ به همت نیروی جوان و کارآمد و با تکیه بر […]