شرکت در نمایشگاه China Plas برای سومین سال متمادی

 

 

شرکت تولیدی ترمه‌بافت برای سومین سال متمادی در نمایشگاه مواد پلاستیکی China Plas ۲۰۱۶ حضور خواهد کرد.

ChinaPlasExhibition